Kontakt

Prevádzkovateľ internetového obchodu je Dobrý obchod, s. r. o.

 

Dobrý obchod, s. r. o.

Černyševského 10

851 01 Bratislava

 

Tel.: +421 948 445 966

www.passage.sk

eshop@passage.sk

FB/PASSAGE

 

IČO: 47 816 384

DIČ: 2024110748

IČ DPH: SK2024110748

Spoločnosť Dobrý obchod, s. r. o.  je platcom DPH.

Spoločnosť s ručením obmedzením založená a spravujúca sa právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 99447/B.

 

 

Ceny uvádzané na našom eshope sú vrátane DPH.

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok 9:00 - 16:00 hod.) na hore uvedených kontaktoch. 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170